SAÚL CANOSA INSUA Clarinete

◀︎◀︎

DSC_9536 (2)

Xove, 1981.

Actualmente é profesor de clarinete no Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela e clarinete solista do Taller Atlántico Contemporáneo.

Comeza os seus estudos musicáis ós 10 anos de idade da man de Xan Carballal na Escola de Música Municipal de Xove. Realiza o grao superior no Conservatorio Superior de Música de A Coruña cos profesores Carlos Casadó e José María Belló obtendo sempre as máximas calificacións e con matrícula de honra no concerto de final de carreira.

Foi membro da Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia, na cal permanece tres aos, entre 2001 e 2004, tendo como profesor de clarinete a Manuel Juan López.

Realizou estudos de posgrao no Conservatorio Superior de Música de Aragón cos profesores Wenzel Fuchs, Philippe Cuper e Fabrizio Meloni.

Asistiu a clases cos profesores Enrique Pérez Piquer, Vicente Alberola, José Luis Estellés, Yehuda Gilad e Antonio Saiote, entre outros.

En 2003 forma parte da "Joven Orquesta Nacional de España" que actuóu no "Philarmonie” de Berlín.

Ten colaborado en diversas ocasións coa Orquestra Sinfónica de Galicia, Real Filharmonía de Galicia, Orquesta Nacional de España e coa Orquestra Sinfónica da ciudade de Kaunas (Lituania), traballando con directores como A. Ros Marbá, Josep Pons, Dima Slobodeniouk, Christoph König, Tuomas Ollila, Antoni Witt, Mélanie Thiebaut, entre outros.

En 2007 grabou un CD coa pianista Natalia Méndez no cal se inclúe a Sonata para Clarinete e Piano do compositor lucense Jesús Bal y Gay (primeira grabación editada desta obra).

En 2005 ingresa por oposición no corpo de profesores de música e artes escénicas da Comunidade Autónoma de Galicia. Actualmente é profesor de clarinete no Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela.

Dende a súa creación en 2010 forma parte do TAC (Taller Atlántico Contemporáneo), centrado no repertorio universal para ensemble moderno e contemporáneo, e cun claro compromiso coa interpretación de autores galegos. No mesmo ten traballado cos directores Diego García, Diego Mason, Paul Daniel e José Luis Temes.

En paralelo ós seus estudos musicais, en 2004 obtén o título de licenciado en Historia, na especialidade de Historia Contemporánea, na Universidade de Santiago de Compostela. 

Web: http://www.myspace.com/saulnatalia


◀︎◀︎ES.


SAÚL CANOSA INSUA. Clarinete 

DSC_9536 (2)

Actualmente es profesor de clarinete del Conservatorio Profesional de Música Santiago de Compostela y clarinete solista del Taller Atlántico Contemporáneo.

Comienza sus estudios musicales a los 10 años de edad de la mano de Xan Carballal en la Escuela de Música Municipal de Xove. Realiza el grado superior en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña con los profesores Carlos Casadó y José María Belló obteniendo siempre las máximas calificaciones y con matrícula de honor en el concierto de final de carrera.

Ha sido miembro de la “Escola de Altos Estudios Musicais de Galicia”, en la cual permanece tres años, entre 2001 y 2004, teniendo como profesor de clarinete a Manuel Juan López.

Ha realizado estudios de postgrado en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con los profesores Wenzel Fuchs, Philippe Cuper y Fabrizio Meloni.

Ha asistido a clases con los profesores Enrique Pérez Piquer, Vicente Alberola, José Luis Estellés, Yehuda Gilad, Antonio Saiote, etc.

En 2003 forma parte de la "Joven Orquesta Nacional de España" que actuó en el "Philarmonie” de Berlín.

Ha colaborado en diversas ocasiones con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Real Filharmonía de Galicia, Orquesta Nacional de España y con la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Kaunas (Lituania), trabajando con directores como A. Ros Marbá, Josep Pons, Dima

Slobodeniouk, Christoph König, Tuomas Ollila, Antoni Witt, Mélanie Thiebaut, entre otros.

En 2007 graba un CD con la pianista Natalia Méndez en el cual se incluye la Sonata para Clarinete y Piano del compositor lucense Jesús Bal y Gay (primera grabación editada de esta obra).

En 2005 ingresa por oposición en el cuerpo de profesores de música y artes escénicas de la Comunidad Autónoma de Galicia. Actualmente es profesor de clarinete en el Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela.

Desde su creación en 2010 forma parte del TAC (Taller Atlántico Contemporáneo), centrado en el repertorio universal para ensemble moderno y contemporáneo, y con un claro compromiso con la interpretación de autores gallegos. En el mismo ha trabajado con los directores Diego García, Diego Mason, Paul Daniel y José Luis Temes.

En paralelo a sus estudios musicales, en 2004 obtiene el título de licenciado en Historia, en la especialidad de Historia Contemporánea, en la Universidad de Santiago de Compostela.